τεθαυμάκατε


τεθαυμάκατε
см. θαυμάζω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.